Anunt referitor la extinderea utilizării formelor alternative de activitate didactică

Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie

Oportunități pentru stagii de practică remunerate

Plata Regiei de cămin

Anunt referitor la extinderea utilizării formelor alternative de activitate didactică

Avand în vedere prelungirea situației care nu permite deplasarea studenților și a cadrelor didactice și auxiliare la sediul Universității, Consiliul de Administrație a stabilit următoarele măsuri în ședința din data de 20.03.2020:

  1. Pentru activitățile de plata cu ora din luna martie 2020 se vor întocmi formularele de plată care se vor transmite electronic (scanate sau  în format pdf sau în format jpg - semnate) la adresa secretarei de departament sau a responsabilului IDFR pe facultate (activități FR și ID).
  2. Se va extinde utilizarea formelor alternative de activitate didactică  (platforme on line, email, videoconferință etc.) de la cursuri la seminarii și proiecte.
  3. Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru ajutoarele sociale pană la 24 aprilie 2020.


Știri Populare

Internship Rompetrol - KMG International

În perioada 1 august – 30 septembrie 2019, 25 dintre studenţii facultăţilor de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Inginerie Mecanică și Electrică și Ingineria Petrolului și Gazelor participă la programul de Internship...

Job opportunities at PG Urlati

More details here. (attachments/article/119/Job%20opportunities%20at%20PG.pdf)

Ultimele noutăți

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@tpp.dtic.local and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.