Departamentul de Chimie

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
DEPARTAMENTUL DE CHIMIE

B-dul BUCURESTI, Nr. 39, PLOIESTI, 100680,
Tel.: +40-244-573171/int. 133, 165, 166, 192, 283, 285
FAX: +40-244-575847, E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PREZENTARE GENERALĂ:

Departamentul are în componenţă următoarele colective:

 • Chimie Anorganică şi Analitică
 • Chimie Organică
 • Chimie Fizică
 • Chimie Generală


Departamentul are următoarele obiective principale :

 • Pregătirea viitorilor specialişti prin prezentarea de date din domeniile Chimie Anorganică, Chimie Organică, Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, Chimie Fizică şi Chimie Generală, Chimie Alimentara
 • Cunoaşterea,  înţelegerea, utilizarea conceptelor de bază din chimie , protecţia mediului si chimie alimentară
 • Cunoaşterea şi  înţelegerea principiilor metodelor fundamentale de caracterizare a sistemelor chimice.
 • Capacitatea de documentare rapidă cu noutăţile ştiinţifice din domeniul chimiei.
 • Capacitatea de utilizare a aparaturii specifice laboratoarelor fizico – chimice şi de  efectuare a analizelor chimice.

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

1. Prof. dr. ing.  Bombos Dorin
2. Prof. dr. ing. Bolocan Ion
3. Prof. dr. chim. Pantea Octav 

4. Conf dr. chim. Mihai Sonia 

5. Șef lucr. dr. ing. Bondarev Andreea

 

CADRE DIDACTICE:

Prof.dr.ing. Dorin Bombos

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. dr. ing. Ion Bolocan

Prof. dr. ing. Vasile Dumitrescu

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. dr. chim. Pantea Octav e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Conf.dr.ing. Daniela Popovici e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr.dr.ing. Alexandru Dan Camenita e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Sef lucr.dr.chim. Catalina Calin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr.dr.chim. Catalina Gheorghe e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr. dr. chim. Sonia Mihai e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr. dr. chim. Simona Luiza Radu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr .dr.ing. Andreea Bondarev e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr.dr.ing. Emilia Oprescu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asist. dr.ing. Steliana Cristea e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sef lucr. dr.chim. Ana Maria Manta e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prep.drd.chim. Magdalena Budeanu e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 Personal tehnico-administrativ:

 

Tehnician Elena Creţu  
Tehnician Elena Călin

 

Tehnician Maria Trandafir

 

Tehnician Amalia Trîmbiţaşu  
Tehnician Corina Voinescu  
Tehnician Daniela Smaranda  
Tehnician Mona Mirela Miraoiu

 


 
   
     

 

 

CURSURI

Disciplinele acoperite de cursuri sunt : Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică, Chimie Coloidală, Analiza Instrumentală, Electrochimie, Tehnologie Chimică Generală, Chimie Generală, Fizico-chimia Mediului, Ape Urbane, Chimie, Bazele Tehnologiei, Coroziune, Poluanţi în aer, apa şi sol, Chimia mediului şi indicatori de mediu, Metode fizico-chimice de analiza, Managementul, monizorizarea şi legislaţia substanţelor utilizate în procesele industriale, Chimie ecologică şi sanitară, Determinarea structurii compuşilor organici, Ingredienţi, aditivi şi adjuvanţi de uz alimentar, Managementul reciclării produselor secundare, Controlul calităţii intermediarilor organici, tensidelor şi materialelor polimerice, Sensori electrochimici ionselectivi şi tehnici electroanalitice moderne, Legislaţia internaţionala, europeană şi naţională, privind substanţele chimice periculoase.

 

Catedra asigură prin cursuri corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile : Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică, Litere şi Ştiinţe, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Ştiinţe Economice.LABORATOARE :

 • Laborator sinteze organice
 • Laborator spectroscopie
 • Laborator cromatografie
 • Laborator de termodinamică chimică
 • Laborator de cinetică chimică
 • Laborator de electrochimie
 • Laborator de chimie fizică coloidală
 • Laborator de sinteze anorganice
 • Laborator de chimie analitică
 • Laboratoare de analiză instrumentală

 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 

Cercetările se desfăşoară în domeniile:

 • sinteza şi caracterizarea combinaţiilor anorganice, a combinaţiilor complexe şi a compuşilor organici ;
 • rolul şi influenţa solvenţilor în titrimetria termometrică;
 • studiul proceselor corozive în industria petrolieră, coroziune şi protecţie anticorozivă în industria de petrol, inhibitori de coroziune;
 • studii privind depoluarea apelor reziduale prin schimb ionic şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu;
 • dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produsele petroliere, deşeuri şi ape reziduale;
 • studiul mecanismului şi cineticii descompunerii termice a substantelor organice;;
 • sinteze de monomeri pentru obţinerea de polimeri coloraţi;
 • sinteza de aditivi pentru uleiuri şi bitum;
 • caracterizarea fizico - chimică a soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari;
 • studiul compoziţiei moleculare a diferitelor fracţiuni petroliere prin metode cromatografice şi spectroscopice;
 • cinetica reacţiilor de esterificare în mediu acid şi bazic a esterilor în soluţii apoase;
 • sinteza, caracterizarea şi testarea catalizatorilor zeolitici.

TEME DE CERCETARE

 • Sinteze de compuşi organici şi utilizarea metodelor spectroscopice moderne
 • Studiul carbonilării unor compuşi organici şi analiza acestora prin metode spectroscopice
 • Studiul fizico-chimic al soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari
 • Studiul proceselor corozive în industria petrolieră
 • Depoluarea apelor reziduale şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu
 • Dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produse petroliere, deşeuri şi ape reziduale

 

DOCTORAT
Prof. dr. ing. Ion Bolocan - conducători de doctorate în domeniul de doctorat Inginerie chimică; Prof. dr. chim Octav Pântea şi Prof. dr. ing. Nicolae Naum – conducători de doctorate în domeniul de doctorat Chimie.

 


PARTENERI ACADEMICI EXTERNI

 

·         Universitatea Paris 7, Denis Diderot – Paris, Franţa

·         Universitatea Paris 6

·         Universitatea Gent – Gent, Belgia

·         Universitatea (TH) Karlsruhe, Germania

·         Universitatea Ca Foscari – Veneţia, Italia

·         Institutul de Chimie Organica, Universitatea Portsmouth, Anglia.

 


PARTENERI INDUSTRIALI

 • S.N.P. Petrom – Sucursala Bucureşti
 • SC Lukoil SA
 • S.C. Conpet S.A. – Filiala Ploieşti
 • Exploatarea minieră Câmpulung Muscel
 • Lubrifin S.A.

 

PARTENERI ACADEMICI INTERNI

 • Universitatea „Politehnică” Bucureşti
 • Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică
 • Universitatea „Politehnică” Timişoara
 • ICECHIM Bucureşti