Istoric

    Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti, înfiinţat în anul 1948, a avut în componenţa sa, de la început, Facultatea de Prelucrarea Ţiţeiului – denumită ulterior Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor.
    Din anul 1975 această facultate a fost transferată la Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti (denumit ulterior Universitatea din Ploieşti şi, în prezent, Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti). 
    Începând cu anul universitar 1990-1991, Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.

    Pe parcursul existenţei sale, Facultatea a beneficiat de aportul didactic, ştiinţific şi organizatoric al unor cadre didactice de o valoare deosebită, devotate profund creării şi dezvoltării şcolii superioare româneşti de petrol. Dintre acestea, o contribuţie majoră în susţinerea şi dezvoltarea Facultăţii au adus-o acad. G. C. Suciu, prof. V. I. Robu, prof. V. Vântu, prof. S. Raşeev, prof. M. Bogdan, prof. C. Creangă, prof. R. C. Ţunescu, prof. I. Precup, prof. D. Săndulescu, prof. C. Ionescu ş.a.
    De la înfiinţarea sa şi până în prezent, în cadrul Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie s-au format mai mult de 6600 specialişti dintre care peste 670 absolvenţi provin din 66 de ţări de pe toate continentele. Absolvenţii facultăţii şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în companii din industria de rafinării şi petrochimie, diverse sectoare ale industriei de prelucrare a petrolului şi petrochimie din ţară şi din străinătate, institute de cercetare şi proiectare, in ingineria mediului în industrie, proiectarea şi aplicarea resurselor hardware şi software specifice industriei chimice, în unităţi de învăţământ, organisme guvernamentale şi neguvernamentale.
    Toţi absolvenţii facultăţii îşi recunosc cu mândrie apartenenţa la acest grup de elită al inginerilor de petrol din România al cărui renume a depăşit de mult graniţele patriei noastre. Printre realizările lor se află conceperea, realizarea şi operarea unor rafinării din România, dar şi din alte ţări ale lumii (India, Iordania, Siria, Turcia, Albania, Algeria, Irak, Egipt, Polonia etc.). Mulţi absolvenţi ai facultăţii lucrează în străinătate, fapt care ilustrează buna pregătire şi apreciere de care aceştia se bucură.
    Numărul total al absolvenţilor studiilor postuniversitare de la Facultatea de Tehnologie este de 452 din care 243 cetăţeni străini. Un număr de 133 specialişti (80 români şi 53 străini) au obţinut titlul de doctor inginer, iar 175 specialişti din străinătate au absolvit cursul internaţional postuniversitar UNESCO, organizat în cadrul Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.
    Cetăţenii străini care au absolvit până în prezent cursurile Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie provin din 66 de ţări ale lumii şi anume: Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bulgaria, Burundi, Cambodgia, R.Capul Verde, Cehoslovacia, Chile, China, Ciad, Cipru, Columbia, Congo, Coreea, Coasta de Fildes,Cuba, R. Dominicana, Ecuador, Egipt, Etiopia, Filipine, Gabon, Ghana, Germania, Grecia, Guineea, Guineea Bissau, India, Indonezia, Iordania, Irak, Iran, Israel, Iugoslavia, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mexic, Mongolia, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Peru, Polonia, Rusia, Senegal, Siria, Srilanka, Sudan, Tanzania, Turcia, Togo, Tunisia, Ungaria, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zair.
    Diplomele acordate au fost şi sunt recunoscute pe plan mondial. Din anul 1997, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a fost inclusă în indexul FEANI (Federation Europeene D’Asociations Nationales D’Ingenieurs), fapt care permite absolvenţilor să obţină titlul de Inginer European EUR-ING, pe baza condiţiilor impuse de FEANI.