Studenți

IMPORTANT !  

În atenția studenților Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie,

 

      În data de 21 ianuarie 2020 în intervalul orar 930 – 1600 în sala I I.15 vor avea loc alegerile reprezentanților studenților în Consiliul Facultății, respectiv în Senatul Universității.

Studenții care doresc sa candideze pentru aceste poziții sunt rugați să își depună cererile de candidatură la secretariatul facultății TPP cu cel puțin 3 zile calendaristice (cel târziu 17 ianuarie 2020) înainte de data alegerilor. Formularul pentru cererile de candidatură (Consiliul Facultății, respectiv în Senatul Universității) se găsesc la secretariatul facultății TPP.

La aceste alegeri au drept de vot toți studenții (licență, masterat, doctorat) facultății TPP. În cazul în care după primul tur de scrutin nu se îndeplinesc condițiile specificate in metodologia de organizare şi desfăşurare a procesului de stabilire și de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, se va organiza turul II în data de 22 ianuarie  în intervalul orar 930 – 1600 în sala I. I.7.

Studenții se vor prezenta la VOT având asupra lor CARTEA DE IDENTITATE sau CARNETUL DE STUDENT.

 

 

PROGRAM BIBLIOTECA UPG

 

Practica Industrială 2019

Liste de subiecte pentru disciplinele PTM 1 si PTM 2

Metodologia organizare tabere studențești 2019 se poate găsi accesând următorul link: Metodologie Tabere studențești 2019 

 Lista studentilor care au depus cerere pentru tabere studentesti 2019

 Lista studentilor care beneficiaza de tabere studentesti in anul 2019

DIVERSE

Oferta de burse in străinătate, acordate in baza documentelor de colaborare bilaterala ale Romaniei, pentru anul universitar 2018-2019

SAS-UPG - Motor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale tinerilor SMART